At hjælpe studerende, lærere og administratorer til at opnå topkarakter

Hvis du har brug for at forstå, hvad forældre eller studerende synes om et nyt akademisk program, kan lærere, elever, forældre og personale alle drage fordel af uddannelsesundersøgelser ved at benytte dem til at forbedre kurser, udforske metoder, samt opnå bedre resultater og større tilfredshed.

Hvordan kan akademiske medarbejdere bruge online pædagogiske spørgeskemaer?

Her er nogle måder, hvorpå undervisere kan bruge pædagogiske undersøgelser:

  • Studenter-statusrapporter. Brug undersøgelser til at få indsigt i det vidensniveau, en studerende har om et bestemt emne for at fremhæve de områder, hvor der er opnået forbedringer eller ekspertise. Brug for eksempel vores gratis sprogfærdigheds-skema
  • Vurdering af lærere. Brug pædagogiske undersøgelser til at få indsigt i lærernes præstationer ved at bede de studerende om at give feedback om deres erfaringer. Dette kan være af stor værdi, også når det kommer til valget af studerendes uddannelsesmetoder (tekst, video, foredrag vs workshops, etc.).  Du kan f. eks. redigere vores oversigtsskema over medarbejder-præstationer
  • Studenterundersøgelser. Ved hjælp af pædagogiske undersøgelser kan du indsamle feedback direkte fra de studerende. Find ud af, om de studerende føler sig respekteret, støttet og informeret, hvilket vil belyse eventuelle områder, hvor der er behov for forbedring eller udvikling. Ved at gøre tilbagemeldingerne anonyme kan du også bruge spørgeskemaer og undersøgelser til at afsløre enhver form for mobning eller diskrimination, der kan forekomme i ubemærkethed. Er der interesse for flere efter-skole aktiviteter eller sportshold? Tag udgangspunkt i dit kundetilfredsheds-feedbackskema
  • Lærerundersøgelser. Erfar, hvad din lærerstab mener om deres arbejdsplads og arbejdsforhold. Er de tilfredse med faciliteterne, deres kolleger og overordnede? Hvad er deres tanker om elever og forældre? Med pædagogiske undersøgelser kan du finde ud af, hvad de føler at de mangler og hvad der fungerer godt efter deres mening. Brug vores 360-graders medarbejder-evalueringsskema
  • Evaluering af kursusudbud. Få feedback fra studerende og find ud af, om kurset har levet op til forventningerne. Mener forældrene, at deres barns kurser opfylder deres uddannelsesmæssige krav? Synes lærerne, at de gjorde et godt stykke arbejde i at formidle viden til de studerende? Var kurset passende for de studerende og var de nødvendige materialer til rådighed? Brug vores kursustilfredsheds-undersøgelsesskema
  • Opbyg relationer mellem institution og forældre. Udvikl relationerne mellem forældre og skoler ved at bede om feedback og forslag fra forældre angående forskellige centrale aspekter. Måske vil du gerne finde ud af, hvad forældrene tænker om de skolerejser, der har fundet sted, eller du vil gerne anmode om donationer eller finansiering. Hvordan er dit forhold til forældre og elever? Hvad kan du gøre for at forbedre det?
  • Motiverende undersøgelser. Hvor højt scorer din skole eller gymnasium på at motivere dit barn? Værdsætter den mangfoldighed? Respekterer lærere og administratorer dit barn? Er der et sundt og støttende indlæringsmiljø? Find ud af disse spørgsmål og flere ved at udsende en pædagogisk undersøgelse!

 

Obsurveys uddannelses-undersøgelser, eksempler og skemaer

 

Tips til at komme i gang

  1. Hold dine spørgsmål korte og præcise. Tænk på, hvor meget tid det vil tage at fuldføre din undersøgelse, afhængigt af hvem du sender din undersøgelse til.
  2. Gør dine undersøgelser anonyme, medmindre andet er nødvendigt. Vær opmærksom på, hvornår det er mere hensigtsmæssigt at gøre dine undersøgelser anonyme og hvornår du bliver nødt til at spørge om identificerende oplysninger. Hvis du beder om oplysninger, der kan afdække mobning, kan du blive nødt til at gøre det anonymt for at øge chancerne for at det bliver afsløret. Hvis du på den anden side foretager en præstationsvurdering, vil du sandsynligvis være nødt til at identificere respondenten.
  3. Bevar den samme bedømmelsesskala konsekvent. Hvis du bruger bedømmelsesskalaer, så brug det samme pointsystem gennem hele dit spørgeskema. Hvis 5 betyder “ekstremt enig” og 1 betyder “ekstremt uenig”, så behold denne skala på tværs af alle spørgsmål.

 

Kom i gang med din uddannelsesmæssige undersøgelse her og nu med Obsurveys skemaer og få de vigtige svar, du har brug for i dag!